Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

152 ΕΕ ΕΑΧΟΝΙΣ. . ι τις ἐν τῇ τραπέῃ οκ ἐκδίχεται πάντας, λλὰ πλο- νεκτεῖ τὸν τερον, ς φονεὺς κρίνεται. . Σι τις ἀλλάξει κύόνα πρὸς πρόβατον καὶ τὸ πρόβατον γάγει εἰς μνήμην ἁγίου τὴν τιμὴν τοῦ κυνός, ἐπικατάρατος 5 ἔστω, καθὸς ἐνετείλατο θεὸς τ Μωύσῇ. ία, τῶν τρχν ἁπτόμενος καὶ τὸ πόσωπον τύπτων καὶ ἐπὶ ζωῆς καὶ ἐπὶ θανάτου ἀνάθεμα ἔστω. ) λύων ὄρον γονέων καὶ ἀνάθεμα ἔστω. 10 ιγ. ι τις φάγει αιμα κτηνῶν, ἐπὶ ζωῆς καὶ ἐπὶ θανάτου εἐπικατάρατος ἔστω. δ. Εἰ τις συυτυγχάνει ἐν τῇ ἐκκλησί τοῦ θεοῦ εἰς τυ θείαν λειτουργίαν, ἐπικαταάρατος ἔστω. ιε τις τὰ στάχυα τὰ αποπίπτοντα οὑκ ἀφήσει συλλέγειν τοῖς πτωχοῖς, ἐπικαταάρατος ἔστω. 15 ις. ι τις ἀπαρχὰς ̓λωνος τῆς ληνοῦ, καθὸς επεν θεὸς τῷ ὤσῃ, οὐ δσει τῇ ἐκκλησί τ πτωχ, ἐπικατά- ρατος ἔστω. ιζ. ι τις δίδει ἀντίψυχα τοῖς μανίαις λαμβάνει γραπτὰ δίδει, οὐκέτι πιστοί, αλὶ οὐδεὲ χριστιανοί 20 η. Σ τις ἀδελφὸν διαβάλλει, σὺν τῷ διαβοόλ κατα- κεέκριται. 1 εἰς τὴν τράπεζαν 5 ἔστω- ἰωσῇ | 6 τύπτον 10 κτνῦν 15 ̓παρχῆς 19 μάντεσν 20 οὐκέτι -- γῆς (9. 3εε1 Οε εορ0 1εο οαε ̔ε0εεΙ ε1 ε ε0ε0 ε1εΟΑτε ἕτε1. 1 12α ἰΟ ετ. -- -