Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΟΝΤΙΤΟ ΟΙΟΙΟ1 1Ι11, 13 23. 25 πάσας 3 ψυες οκ κά κ ----- -------- - ------ ---- ἔστω ἐν σοί· γυνὴ γὰρ εὐσεβὴς εὐλογεῖται, φόβον δὲ κυρίου αύτ αἰνείτω. 1. δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειλέων αὑτῆς, καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ἀνὴρ αὐτῆς··. 15. καὶ πάλιν· ,,υνὴ ἀνδρεία στέφανος τῶ ἄνοι της·. κπλν λῖ - κν --ε-- οἶκον·. 1. μεμαθήκατε, ὦποια ἐγκοόμια γυνὴ σώφρων καὶ φίλ- ανδρος λαμβάνει ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ. 1. πιστὴ καὶ ἀρεστὴ κυρί βούλει εἶναι. ̔ γόνα, μὴ καλλωπίζου εἐπὶ τῷ αἀρέσκειν σε ἀλλοτρίοις νδράσιν·, μηδὲ τὰ τῆς ταιριζομένης ἐμπλέγματα ἐνδύματα ὑποδέσεις μιμοῦ φορεῖν ἐπὶ τὸ ὑπάγεσθαί σε τοὺς εἰς 10 τὰ τοιαῦτα παγιδευομεένους. 1β. καὶ γὰρ εἰ σ οὐκ ἐπὶ τὸ ἁμαρ- τάνεν ταῦτα ποιεῖς τὰ μύση. ἐπὶ δὲ τὸ μόνν κλλπίζεθ οδ οὕτως ἐκφεύξ τὴν δίκην εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, αναγκάσασα ἐπενεχθῆναί σοί τινα εἰς τὸ ἐπιθυμῆσαί σου, καὶ μὴ ἔαυτὴν φυλά- τ ν αί ν τοε 5 ------------- δάλω. ε δέε καί ἁμαρτήσεις ἐνδοῦσα εαυτήν, καὶ συ ἐπλημμέλησας -------- κἀκείνου ἔνοχος τῆς ψυχῆς ἐγένου. 19. εἶτα αμαρτήσασα ἐφ ἐνί, ὅστε τνοῦσα εἰάτ τέου ἐκτοατή ν κυῖα, καθά φησιν θεῖος λόγος·,ζταν ἔλθῃ ασεβὴς ἐς άθος κακῶυ, καταφρονεῖ· ἐπέρχεται δὲ αὑτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος·· 0 γὰρ τοιατη λοιπὸν ἀφειδῶς τετρωμένη παγιδεύει ψυχὰς ἀφρόνων. 2Ο. μάθωμεν ουν καὶ τὰς τοιαύτας πῶς θριαμβεύει θεῖος λόγος ἀσκῶν· κα ὑπὲ τὸν θάνκτν ν τν νακα. τι ἐστὶ - - -- ε τ· 21 κὶ --- ------ ἐν ἄλλοις· ,Ὠσπερ ἐνωτίου χρυσοῦν ἐν ἰνὶ υός, οὕτως γυναικ κακόφρονι κάλλος··. κα πάλιν· ,λσπερ ἐν ξύληῳ σκώληξ, οὕτως ἀπόλλυσιν ἄνδρα γυνὴ κακοποιός·. 22. καὶ παάλιν· ,,Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐ̓πὶ γωνίας ὑπαίθρου, μετὰ γυναικὸς γλωσσόδους καὶ μαχίμης. 2. μὴ οὖν μιμεῖσθε τὰς τοιαύτας γυναῖκας ὑμεῖς αἱ 1 Ρτο. 12. 4 - 5 ο. 11, . 10 Ρο. 1, . 23 Εἰ. , 27. 25 τὸ. 1, 22. 25 τὸ.12, 4. 27 ο. 21, 9 τοιαῦτα ἀπενεχῆναι 0 |14 τὸ 1 0 ; τὺ 1 15 μήτε σέ μὶ τ σὴν 0 ὑποπέσιν 0 | ἀμκρτήματι 1 1516 ετέρος στανδαλος 0 16 έ ; γὰρ νδυούσα αὐτὴν 0 σαυτὴν 111 ἀμαρτισα εφἰενὶ ο18 ἓτεέρου 1, 1 . τέρους 2 1 ο 10 εἰσέλθῃ ἀσ. ο 20 καὶ ο21 λοιπὸν -- τὴ ο0 2325 ἐμσησα- ἄλλοις - | 23 σύν - ο 24 σὲ 1 0 - αἱ - α 2527 σαπερ- πάλιν - ο 27 ἄνδρας 2 κρεῖσσον -- ἐστν ο 28 πὶ γωνίας 1 1 0 ν γωνα 29 μημσναι 0 γυναῖκας - 0