Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

1 ΕΤΜΟΝ. ΤΤΣ·Ι. 11 ΕΤΑΙΙΟ ο ε1 Αε111 1Οοεοὶοτ, χε 1 5, κ τῶν Διατάξεον· Μακάριόν εἐστι μᾶλλον διδόναι λαμβάνεν. Ε. . Α. Ι, 3. 1 ὶ0 Α. ̓αεχ, 1ο εεε (λολεε1ε1 ΟΟεκΟτ0 εε- τ1 εεελεεαε τε ε 1ο8), 1 1ε0 εαεε λ 3οο- 1εε1 ε1. τὸ1 1. ) τΟαε 21 εο1εΥ ετ0 . Τι τε, ηα0 σε0 11ε1Ο 1. ταεεε ε1 αεοα. Οεττ1ε . 1 οοΟ0, 1- 1α1 1, Τ οοετε 0 ιι ἴε αιεεοιε ν- ι ε. Ρειε (1οἱ), 39- 52, Τ. 10 νᾷ τ͂εε ε (1, 3Ο5- 30; 35-390, α1Σ1Οτε0 31εε1ο 1 εττεεεα εΟττ. 1Α11ε0 ε1ε 1ο 1Σχτ, εε ε1 οεετοτἀο1ε 111 Ο5 ἕτε, ε 1 5 τςνετ1 ε1ετο 1 1, οεε Λ1ε 1 ετοικ5 εε. οο. νι 1ο; 1 ΑΙ8ΤΟΕΙΤ ΤΟΟΡΗ8 [ε1ο εκεε]. λολε οοεεε ἕτε Ταοχτεε . ο. 2 ο. 58 Ἰέμνηται δὲ καθεξῆς καὶ βιβλίων τιυῶν παρεγγράπτων ἤτοι Δια- θήκης τινὸς τοῦ κυρίου καὶ Διατάξεων (διατάξεως Ο.) τν ἀγίων ἀποστόλων καὶ εννήσεως καὶ ἀναλήψεως τῆς ἀχράυτου δεσποίνης ημῶν θεοτόκου. ἕτο 111οΟτε1 1ο τε01, η Θεοσοφία εετ11 21 ε1εεο . κε1ε Οοε11 ετ1. 1ὁε ηε εΟετε 251; τε 111εΥ1 ο ἵεε ε101, ε1 Ἐκ01 εοτ0 εοε Ταοχεε τΜ. ἱεετ ε λτοοε τε 01 1οτο Κ1οε 138 . 95- 12ό. Οε 1ε1Οο 22 εοεε Τχεε ε10 σε11 0 εοΛε1 οΥτο . 8- 1. 3ΤτΜ11 0 ι εινι . 2ψλ- 20 Οε0 1εΟ8 23εε Ατεοε10 Ο51ε. Τ, Ὅε νι ν . 13- 20. 8ΤΙΝΠΑΝ6 5 ε. 1.. Τεο οεεεκ 1 555, χοε 8, 1091 ι δὲ ἐκκλησιαστική ἐστι παράδοσις τοὺς αἱρετικοὺς καί μετὰ θάνατον καταδικάζεσθαι καὶ ἀναθεματίζεσθαι, φανερὸν μὲν ἐκ τούτων εἐποιήσαμεν. πλὴν ὄμως καὶ ἐκ τῶν ιατάξεων τῶ ἀγίων ἀποστόλων τοῦτο δείκνυται· λέγοντες γὰρ προσήκειν ὑπὲρ ναπαύσεως τῶν τελευτώντων ἐλεημοσύνας παρέχεσθαι οὕτως ἐπάγουσι· Ταῦτα σε περὶ τῶν εὐσεβῶν λέγομεν· περὶ δὲ τν σέων ἐὰν τοῦ κόσμου δῷ πένησιν, οὐδὲν ὀνήσει αὐτόν·