Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ῃΕ]ΙΟΝ0. ΝΤΕ. καὶ προσάββατον νηστείαν διὰ παντς χωρίς πεντεκοστῆς; 2. κα ρὶ τν ξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα πῶς παραγγέλλουσι μηδὶν ὅλως λαμβάνειν ἄρτου καὶ ἁλὸς καὶ ὕδατος; . ποίαν τε ἡμέραν ἄγειν, πῶς δὲ ἀπολύειν εἰς ἐπιφόσκουοαν κυριακήν, ἄνεον ἐστιν. . . εἶτα δὲ εἰ μὴ περὶ τῆς αὑτῆς ποθέσεως τετράδον καὶ προσαββάτων οἱ αὐτοὶ ἀπόστολοι εἐν τῇ Διατάξει ἔἐλεγον καὶ ἄλλως ἐκ πανταχόθεν εἴχομν ἀποδεῖξαι, ὄμς περὶ τούτου ̓κριβῶς γράφουσι. 1. Ο11ε 1 Ο ἕτε0 ε Ο1κ τοετα, Ο1 , 11,15 ςχ, εΧεε ετοε χὶς πεντεκοστῆς, η11ε ε10 1 οεοο1 ,14, 20 αεε1 22 111 10 Ἑο 1αα ε101, ε εεε κφοε. τ. 21. 2. 11ε01 ὍΛε1 , 8, 1 τε, 1 ἰοεο125 σε λῖ 1λδ0 καὶ̀ λαχάνοις. Οε ΕΧοε. ε τ. 21 ε0 εε1ε σε0 Ο0 εετιο, η0 11ο οτο. ;. εε1ε ε εοἰαοε ε1 Ἴε , 1 20 ας.. 4. Ε. .1. . 1. ο ε. 1012 Λο 11, 255-8 1. ς τοῦτο δὲ οἱ αὐτοὶ̀ Αὐδιαυοὶ παραφεέρουσι τὴν τὶν αποστόλων Διάταξιν, οὖσαν μὲν τοῖς πολλοῖς ἐν ἀμφιλέκτηῳ ἁλὶ οὐκ ἀδόκιμον· πᾶσα γὰρ ἐν αυτῇ καυονικὴ τάξς ἐμφεέρεται, καί οὐδὲν παρακεχαρα- μένον τῆς πίστεως οὔτε τῆς ὁμολογίας οὔτε τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως καὶ κανόνος καὶ πίστεως. 2. τὸ δὲ ητόν, ἀφ ο λαμβάνοντες Υπερὶ τοῦ πάσχα κακῶς παρερμηνεύουσιν οἱ προειρη- μένοι, καὶ ἀγνοοῦντες ἱερῶς ὑπολαμβάνουσιν. ὦρίζουσι γὰρ ἐν τῇ αὐτῇ Διαταάξει οἱ ἀπόστολο, ὅτι ὑμεῖς μὴ ψηφίξητε, ἀλλὰ ποιειτε, ὅταν ο ἅδε λφοὶ ὑμῶν ο εἐκ περιτομῆς, μετ αὐτῶυ ἄμα ποιεῖτε. . καὶ οὐκ εἶπαν· ὅταν ο ἀδελφοὶ ὑμῶν οἱ ̓ν πριτομῇ, αλλὰ οἱ ἐκ περιτομῆς, νᾷ δείξωσι τους ἀπὸ τῆς περιτομῆς εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετελθόντας αρχηγοὺς εἰναι μετ ἐκεινον τὸν χρόνον, καὶ εἰς τὸ συμπείθεσθαι τοῖς ἄλλοις, εἰς τὸ μὴ ἄλλον ποιεῖν αἄλλους καὶ λλον ἄλλοτε. τοῦτο γὰρ τὸ πᾶν συνήγαγον φρόντισμα διὰ τὴν νωσιν τὴν μίαν, νᾷ μὴ σχίσματα μηδὲ οδιαιρέσεις. ουτοι δὲ μὴ νοήσαντες τὸν νοῦν τῶν ἀποστόλων καὶ τοῦ λόγου τοῦ ἐμφερομένου τοῦ ἐν τῇ Διατάξει ἐυόμισαν μή που ἄρα μετὰ τῶν ουδαίων χρὴ τὸ πάσχα ἐπιτελεῖν. . ἄμα δὲ καὶ πεντεκαίδεκα ἐπίσκοποι γεγόνασιν ἐκ περιτομῆς, καὶ χρῆν τότε τν ἐπισκόπων ἐκ περιτομῆς ὄντων ἐν Ἰερουσαλὴμ κατα- Οταθέντων τὸν πάντα κόμον τούτοις συνέπεσθαι καὶ ετ αὑτῶν