Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

114 ΟΝΕ . ατὸς καὶ νῦν οδ αὐτοῦ μνήσθητι τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας ταύτης, ,,ν περιεποιήσω τῷ τιμί αίματι τοῦ Χριστοῦ σου, καί , δῦσαι ἄτην ἀπὸ· παντὸς ,πονηροῦ·· καὶ τελείωσον αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ ου καὶ τῇ αληθεία σου, καὶ συνάγαγε πάντας μᾶς ἐς τὴν σὴν βαιλείαν. ν τοίμασας στῇ. 5 μμαοαναυά· κάννα - τῷ υἱῷ Δαυίδ, εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, θεὸς --- κύριος ἐπιφανεὶς ἡμιῖν ἐν σαρκί··. . εἴ τις ις. ποσερχέσθω· 0 τις οὐκ ἐστιν. γινέσθω τί ἐπιττπτε δὲ κα τοῖς πρεσβυτέροις ὑμῶν εχαριτεῖν. -. 10 Χ. Περὶ δὲ τοῦ μύρου οὕτως εὐχαριστήσατε· 2. χα- ριστοῦμέν σοι, θεὲ δημιουργὲ τῶν ὅλων, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐωδίας τοῦ μύρου καὶ ὑπὲρ τοῦθανάτου αἰῶυος ουὖ ἐγνώρισας μῖν οιὰ ησοῦ τοῦ παιδός σου, ὅτι σοῦ ἐστιν δόξα καὶ οδύναμις εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 15 ΧΙΙΙ Ος ἐὰν ἐλθν οὕτως εχαριστῇ. ποοσδξασθε αὐτὸν ώς Χριστοῦ μαθητήν. 2. ἐὰν σὲ λῆν διχν κ παρ ἢν μῖν παρέδωκεν Χριστὸς ὄι ἡμῶν, τῷ τοιούτῳ μὴ συγχωρεῖτε εὐχαριστεῖν· ὑβρίζει γὰρ τοιοτος τὸν θεὸν ἤπερ δοξάζει. τῆς ἐκκλησίας σου τοῦ ῥύσασθαι ἄτην ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ τελεισαι αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπͅ σου, ,,καὶ σύναξον αύτὴυ ἀπὸ τῶυ τεσσάρων ἀνέμων··, τὴυ ἁγιασθεῖσαν, εἰς τὴν σὴν βασιλείαν, ἢν ἡτοίμασας αὐτῇ· ὅτι σοῦ ἐστιν δύναμις καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. . ἐλθέτω χάρις καὶ παρελθέτω κόσμος ουτος. ,,Ὠσαννὰ τῷ θεῷ Δαυίο· εἰ τις ἄγιός ἐστιν, ἐρχέσθω· ε τις οὐκ ἔστι, μετανοείτω· ,,μαρὰν ἀά· ἀμήν. τοῖς δὲ προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν, ὅσα θέλουσιν. Χ ς ἂν οὖν ἐλθὸν διδάξ υμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προ- ειρημένα, δεέξασθε αὐτόν· 2. ἐὰν δὲ αὐτὸς διοάσκων στραφες οιδασκη ἄἀλλην διδαχὴν εἰς τὸ καταλῦσαι, μὴ αὐτοῦ ἀκούσητε· εἰς δὲ τὸ προσθεῖναι δικαιοσύνην καὶ γνῶσιν κυρίου, δέξασθε αὐτὸν ὡς κύριον.. περὶ δὲ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, κατὰ τὸ ὀόγμα τοῦ εὐαγγελίου οὕτω ποιήσατε. ,. πᾶς δὲ ἀπό- στολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς κύριος· . οὐ μενει δὲ εἰ μὴ ἡμέραν μίαν· ἐὰν δὲ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφηήτης ἐστίν. ο. ἐξερχόμενος δέε ἀπόστολος μηοὲν λαμβανεέτω εἰ μὴ ἄρτον, ἕως ο αὐλισθῇ· ἔαν δὲ ̓ργύριον