Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΟΝΤΙΤΤΤΟΝΕ8 ΡΟΤΟΙλΟ1 1, 3. ώ́ραν γάμου καὶ ἐκδῶτε αὐτὴν δελφῷ, τῷ σὲ παιδὶ χορηγίαν πρὸς τὸ καὶ τέχνην ἐκμαθεῖν καὶ διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἐπιχορηγίας. ἵνα, ὅταν οδεξιῶς τὴν τέχνην κατορθώσῃ, τὸ τηυικαῦτα δύνηται καὶ τὰ τῆς τέχνης ἐργαλεια αυτῷ πρίασθαι, ὅπως μηκεέτι βαρύνῃ τὴν τῦν ̓δελφῶν ἀνυπόκριτον εἰς ατὸν ἀγάπην, ἁλὶ ἑαυτῷ 5 π 1 Καὶ γὰρ ληθῶς μακάριός ἐστιν, ὅς ἂν δυνάμενος βοηθὲν εαυτῷ μὴ θλί τόπον ὀρφανυοῦ ξένου τε καὶ χήρας, (1) ἐπεὶ καὶ κόρος μακάριον εἶπεν εἰναι τὸν διδόντα περ τὸν λ θανόντα·. 2. καὶ γὰρ εἴρηται πάλιν ὑπ αὐτοῦ· ,,Θὐαὶ τοῖς 10 -,.----- ἔχουσν καὶ ἐν ὑποκρίσει λαμβάνουσιν, δυναμένοις βοηθεῖν αυτοῖ͂ς καὶ λαμβάνειν παρ ἔτεέρων βουλομεένοις· ἔκάτερος ἂρ ἀποδώσι λόγον κυρίη τ θεῷ ἐν ἡμέρα κρίσεως·. ;. μὲν γὰρ ὄι ἡλικίαν ὀρφανίας γήρως ἀτονίαν νόσου πρόσπτωσιν τέκνων πολυτροφίαν λαμβάνων, τοιοῦτος οὐ μόνον οὑ μεμ- 15 φθήετα. ἀλλὰ καὶ ἐπανεθήσεται· θυσιαστήριον γὰρ τῷ θεῷ λελογισμένος ὑ̔πὸ τοῦ θεοῦ τιμηθήσεται ἀόκνως υπὲρ τν δι- οδόντων αὐτ διηνεκῶς προσευχόμενος, οὐκ ἀργῶς λαμβάνων, ἀλλὰ τῆς οδόσεως αὐτοῦ, ὄση δύναμις, τὸν μισθὸν διδοὺς διὰ τῆς προσευχῆς· τοιοῦτος οὖν ἐν τῇ αἰωνίῳ ζωῇ ὑπὸ θεοῦ μακαρισ- 20 θήσεται. 4 Τ. 5, 15- 9 Αε1. 20, 35.- 10 λε 1, 5; 1ετ. . 11,5 1κδοτε 1 2 καὶ 3εἰ - ο3 ν 1 0 δύναται 1 4 πρίασθαι παρέχεσναι 1 5 τήν τινα 1 αυτὸν 1 εἐπιχορηγήση 0 ο γὰρ - ο ς ἄν ὅταν ο 1 ο 78 οηθεῖν εαυτ 0 ο0 ο 8 Θλίειν 1 9 επεν σε1 διδόντα 0, εἰπεῖν 1|ἤπερ ; εἴπερ 2, ὑπὲρ 0 1 ο Α0 11ἢ τοῖς 0 ο 12 αὑτοῖς 0 ετέρωις διαβουλομένοις 0 12]13 ἓκάτερος - Θεῷ . 10., - α 12 γὰρ - 0 ο 13 δώσει ο 14 γῆρυς 2 γήρους α ἀτονίας 0 ο | νόσους 0 πρόπτωσιν 1 15 οὐ 32εε - 0 16 τῷ θεῷ 1 0 ο ν . εοῦ 5 Ο, - 1 1 λελογισμένον 0 Θεοῦ -- καὶ ὸ ο]ἄοκνος 0 18 ἐχόμενος 0 ο αργν ο 19 ὅση ὡς 0 εε1ε μνημονεύειν τε τῦν λόγων 2. εἴρηται κτλ.] οε1ο ΟτΥ0, τοῦ κυίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν· ατ0 11ε1ο Ο1λ2εταε οετε ε Θ-4 Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι Λ11ε ε2 ΠεΥτ1ε αεοτε αετοεεα αμάνειν. . ετ, λτα 133 Λε1, Λεκ1ε 11η0 ε1 Οο- 130.- ἤπερ] 1, 23, 2. τοετ. Ε 1, 2.