Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΟΝεΤΙΤΟΤΠΟΝΣ8 ΑΡΟεΤΟΟΟκ1 11Ι, 6, 5 7, 3. 193 οιὰ τὸ μὴ χήρας. ἀλλὰ πήρας αὐτὰς ὑπάρχειν, τοίμους εἰς τὸ λαμβάνειν, φλυάρους, καταλάλους, μαχοσυμβούλους, ἀναιδεῖς, ἀναι- σχύντους· ατινες τοιαῦται ὑπάρχουσαι οὐκ ἄξιαι τοῦ καλεέσαντος τυγχάνουσιν. 5. οὑ γὰρ ἐπὶ τὸ κοινὸν τῆς συυαγωγῆς ἀνάπαυμα ἐν τ κυριακῇ καταντῶσιν ὡς ο ἐγρηγορότες, αἵ. νυστάζουσιν 5 φλυαροῦσιν αἰτοῦσιν τεέρους αἰχμαλωτίζουσιν προσάγοντες τῷ πονηρῦ, οὑκ ἐῶντες ατοὺς νήφειν ἐν κυρίῳ, ἀλλὰ παρα- σκευάζοντες τοιούτους αὑτοὺς ἐξιέναι, οἶἷοι καὶ εἰσίασιν, διάκενοι υιὰ τὸ μὴ ἀκούειν τῶν διδασκόντων τὶν ναγινωσκόντων τὸν τὸ κυρίου λόγον· περὶ γὰρ τῶν τοιούτων καὶ Ἡσαίας προ- 10 φήτης λέγει· ,,Ἀκοῆ ἀκούσετε καὶ ο μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες λέψετε καὶ ο μὴ ἴοητε· ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτο ,[Τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ τὶν τοιούτων χηρῶν εἐκλείσθη τὰ τα τῆς καρδίας εἰς τὸ μὴ καθεζομένας ἔνδον ἐν ταῖς στέγαις 15 ατῶυ προσλαλεῖν τῷ κυρί, αλλὰ περιτρεχούσας ἐν ἐπινοί πορισμοῦ διὰ τῶν φλυαριῶν τὰ τοῦ ἀντικειμεένου εἐπιθυμήματα πρσσειν. 2. αἱ τοιαῦται ουν χῆραι οὑ προσήρτηνται τ θυσια- στηρίῳ τοῦ Χριστοῦ. ;. εἰσὶ γὰρ ἔνιαι χῆραι εἐργασίαν ἡγούμεναι τὸ πρᾶγμα. καὶ ἐξ ὡν ἀναισχύντως αἰτοῦσιν καὶ ἀπλήκτως λαμ- 20 - ----- ------- 3νν. ἤη καὶ κνη τὸ πολλο πὸ ιόνα -------- κατέτησαν· δέον ὰο τ οκεισθαι τοῖς κκλικῖς ἰὰ ετοόττ νό κ τν ἐναντίν ἔπει τ τν πλοσων οκους ιασείουιν επίν ίν τὶ ἐ- ωρεουῦαι, κα ἐπὶ πικροῖς τόκοις δανείζουσιν καὶ μόνου τοῦ 25 1 Ρε. 5, 3. 11 ε5. . . 10. 0 0 φλυαροῦσιν -- μαστροπεύουσιν 1; 1 ἕτε0 , Οε 1Ο1Υ0 Π2τε ἑοτ1 1 1εετ6] προσάγουσαι 0 , προσάπτοντες ̔ ο οὐκ ἐῶντες καὶ οκ ἕσαι αὐτοὺς νήφειν ο 0 0 8 τοιούτους αὐτοὺς 0 0 0 ὁποῖοι 0 0είσίασιν διάκενοι 2 ἴσασιν 0 ο0 9 διδασκόντων .. ἀναγινωσκόν- των 0 ν 10 σαίας - 0 ο 11 ακούσητε 1 ο0 | λέψητε 1 1 13 τοέτου 21 0 1 ο -- καὶ τοῖς σὶν αὐτῦν βαρέως κουσαν 1 1, . 11Υ0 ε1Υ0 ε2 2Λ1, ηαε 10 ε τη11 1 αὐτῶν -- καὶ ο κυῳ -- διὰ προσευχῆς 0 περιτρεχούσας -σαῖς ο0 ἐπινοίαις 0 1 φλυα- ιῦν λοιαριῦν 1, φλοιάρων τὰς 0 0 18 πράσσειν -- αὐτὰς 0 ο αἱ οἱ 0 ο 19 σιοῦ 9εοῦ 11 χῆρες 0 20 ἐξ ὗν ἔξω ο ο21 πρός; εἰς ο 22 ἄτας ἀραεῖσναι 0 0 23 ἐκ αἱ δὲ ἐκ 1 εἐμπεριτρέχουσαι 1 1 ; ἐκπερτρ. ο0 0 ἐπιτρέχουσαι |24 εὐπορίαν -- τε 1 |245 ἐπι- σωρεύουσιν 0 0 0 ν 25 μόνου - 1 υ, Ὅ1οΟΑΣ. εΥ ΣοεΥ. Α. .