Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΟΤΙΤΟΤΙΟΝΕ8 ΑΡΟΤΟΟΙ 11, 5, , 1. 101 σωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρῥήξωσιν υμᾶς. ́. ἀκού́σαντες γὰρ οἱ ἄπιστοι τὸν περὶ ΧΚριστοῦ λόγον ο δεόντως, ἀλ. ἐνδεῦς, καὶ μάλιστα τὸν περὶ ἐνσωματώσεως τοῦ πάθους αὐτοῦ, μυκτηρίσαντες χλευάσουσιν μᾶλλον ὡς ψυευδ δοξάσουσιν, καὶ ἔνοχος ἔσται τῆς ποοπετίας πρεβῦτις κ τῆς βλας 5 -- καί τὸ ούα κηοονε ύαὶ· ηίν, ὄι οὑ τὸ ὸν ε----- -- - μυ λασημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν Οκ ἐτιτρέπομεν οὖν γυνακας διδάσκειν ἐν ἐκκλησία, ἀλλὰ μόνον προσεύχεσθαι καὶ τῶν διδασκάλων ἐπακούειν. 2. καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς διδάσκαλος ἡμῶν καὶ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 10 μαᾶς τοὺς δδεκα πεέμψας μαθητεῦσαι τὸν λαὸν καὶ τὰ ἔθνη, γυνακας οὐαμῦ ἐξαπέστειλεν εἰς τὸ κή. καίτι οὐκ ποον --ς--- συνην γὰο μν τε τ τὺ κυίο α ἰεαὶ αὐτῦ, τι δὲ Μαρία αγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αάρθα κι Παρία α ἀελὶ ου κὶ λ κὶ τε τν 15 ----- γρ ήν ἀναγκαῖον γυναιξὶν διδάσκειν, αὑτὸς ἄν ἐκέ́λευσε πρῶτος καὶ ταύταις σύν ἡμῖν κατηχεῖν τὸν λαόν· εἰ κεὴ υαικὸς νή. οκ στν δίκαον τ λιτὸν ία τῆς κεαλῆ ξάν . γνωριξέτω οὖν χήρα, ὅτι θυσιαστήριόν ἐστι θεοῦ, καὶ καθ- ήσθω ἐν τῇ οἰκίαᾳ ἄτης. μὴ μκτά τν οάεως ἐν ταῖς τῶν 20 ἰσίων οἰκίαις ἐπὶ τῷ λαμβάνειν εἰσπορευομένη· οὐδὲ γάρ ποτε τὸ θυσιαστήριον τοῦ θεοῦ περιτρέχει, ἀ ἐνυ ἑνὶ τόπῳ ἵδρυται. . ὑπαρχέτω οὖν καὶ παοθένος κὶ χήρα μὴ περτροχᾶς ξ εμβομένη κατὰ τὰς τῶν αλλοτρίων οἰκίας· ὅτι αἱ ἐμέοι καὶ ναιοεῖς κα α τοιαῦται οὐχ ἡσυχάζουσιν τοὺς πόας ν νὶ τόπῳ 25 6 ε. 52, 5.11 11. 20, 19. - 13 Α. 13, 5ό. - 141 1. 2, 5ό. ο1. - 17 1ἰο. 11, - 25 τὸν. 7,11 1μᾶς 0 2 γὰρ οἱ - 0 ο 3 τὸν - σωματύσεως 1 4 μυκτ. χλε υάσουσιν ; μυκτηρίσουσιν 0 ο ς ψευδῆ - ̔ ο 1, - 1] δοξά- 0υσι ο 5 ἐστν 0 ο τῆς προπετείας - 10 πρεσῦτις -- (ἢ 0) νέως ὑάρχει 0 ο καὶ - 1 6 δὲ 1 1 ο γὰρ 101 ν, - 0 ὑπακούειν ο 10 καὶ - 0 ο 82ε - 1 ο 12 απέστειλεν 01 13 συνῦν 0 τε ο14 σὲ - καὶ 0 3εε - 00 15 α - 0 16 δδάξαι 0 ο πώτοις 0| 10 γνυρίζεται 0 τι - οο εοῦ ; τοῦ 9. ̔ ο 1920 καθ- σω 0 ο -σθω 2 1, - είσν , -στῶ 0 2021 εἰς τὰς .. σίκας ο0 21 τὸ 0 οὐδέποτε γὰ 0 22 νὶ - 01 καίδρυτα 11 23 οὖν καί οδὲ 0 πειτέχουσα α μὴ ο ο, - 0 24 πειρεμβομένη 0 α εμ,βο; ἐρεμοὶ 1 25 ἀναιδεῖς αἱ ν. 1 αἱ τοιαῦται ; ατοῖ αυταῖς ταί ο) 0 ο τος κόδας - 0 ο