Funk, F. X. von (Franz Xaver), 1840-1907 (1905). Didascalia et Constitutiones apostolorum.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

ΟΝεΤΙΤΤΙΟΕ8 ΑΟΟΙΟ 11, 27,1 6. 107 . οὖν οὐκ ἦν ἐξὸν ἀλλογενῆ. μὴ ὄντα λευτηυ, προσ- ενέγκαι τι προσελθεῖν εἰς τὸ θυσιαστήριον ἄνευ τοῦ ερεέως, οὕτως καὶ ὑμεῖς ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου μηδεὲν ποιεῖτε. 2. εἰ δέ τις ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου ποιεῖ τι, εἰς μάτην ποιεῖ αὑτό· οὐ γὰρ αὑτῷ εἰς ἔργον λογισθήσεται. 3 ὡς ὰο Σαοῖ αἄνευ τοῦ Σαμούι 5 οεκας κουσν. τ μματαίωτα οἱ··. οὕτως καὶ πᾶς λα- - κὸς ̓νευ τοῦ ερέως ἐπτελῶν τι ματαιοπόνε. . καὶ ὡς ζίας ασιλεύ, οὐκ ν εοεύς τὰ τν ἱερέων ἐπιτελν. λετθη ---- οιὰ παοαυομίαν οτως κὶ πᾶς λακὸ οὑκ τιόοτος ἔσται. --- καταρονησας νεοῦ καὶ τῶ αὐτοῦ κατανεῖς ἐρέων καὶ τὴν 10 - ---- τιμν ἁοπάοας αυτ. ιηνος Χοιστὸν. χ αυτὸν --- ἐυόξασεν εννα εε λλὰ πενν κοῦσαι τὺ Ι.7---- -- ατό· σε κύι κὶ τεληθ́ετ σ ε ε ---ρ ----- - τὸν αἰνα κατὰ τὴν τάξν ελχοεδκ·. 5 ἰούν ν τοῦ τατὸε σὸς δξάζει υτν. ῖς ὶόν τ νθοκον 15 αυτὸν ἴς ν οίπτεν λαβντα τὸ αξί πὰ ----------- --- κίττν κα τοεν ἐκείνα. μόνς τῖς εῦιν ἑξέτιν α. --- οχὶ οἱ οοεῖται. καίτι τς υ υλ ντεε. υοίκαυτο --------- ἐγένοντο, ἀνστάντες Ἰωσ καὶ Ααρον καὶ πε τῦν καθη- α κντν ατς λλενκὶ Δὰν καὶ Αεον ντες 20 ----1----- κατηαν εἰς ἄδου. καὶ άβος βλαστήσασα ἔτειλεν τν αολλν τὴν ἄνοον κα τὸν ὑπὸ θεοῦχεοτονηθέντα Χεα ανέδειξεν --ς--- ́. προσήκει οὖν καὶ υμᾶς, δελφοί. τὰς θυσίας ὑμῶν ηἥτοι προσ- ορὰς τῷ ἐπισκόπῳ προσφέρειν ὡς άχιεεῖ ὄι αυτν διὰ τσν οιακόνον ὴν δὲ λλὰ κὶ ἄας τς κοτᾷς 2 --- -- κκὶ τὰ ἑκούια αὐτ ποάετε· αὑτὸς γὰρ σαφῶς γιν́σκει τούς - λιβομένους καὶ κάστω δίδωσι πρὸς τὸ ἁρμόζον, ὅπως μηδεὶς πλειστάκις τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ βδομάδι λαμάν, τερος υε μηυὲ ὅλως· δίκαιον γάρ ἐστιν μᾶλλον τοῖς θλιβομ́νοις κατὰ αλήθειαν ἐπαρκεν τος μένοις θλβεσθαι. 5 1 Χε. 13. 1 - 11 τρ. 2, 15 21. -11 ετ. 5 5 ̔. - 13 . 1Ο. 4. - 18 Ν0. 1. - 20 Ν0. 1ό. σταέντες 0 21 ην 0 ο ἔστησεν 0 22 ἀνοίαν 1 0 8 ανομαν 0 0 2 πρόσαγε 0 ο σοῦς σε γινώσαει , - 1 2 μηδεὶς 0 (μηδεὶς) 0 μὴ δεῖς 1 0 , μὴ δὶς 28 πλειστάκις - 0 ο λαμβάνῃ -νων ̔εῖς 0, ὗν θῆς 0 29 μἠὲ 0 (μηδ) οῳ οὐδεὲ 1 κατ 1 30 νομιζομένοις 1 0 0 1- ἐπιιζομένοις (ἐπίφη. ), ἐπιφιμιομένοις