Aeschines. Blass, Friedrich Wilhelm, ed. (1908). Aeschinis Orationes Vol. 1.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

DE AESCHINIS παῖδα μὲν ὄντα ἐν τῷ διδασκαλείῳ τοῦ πατρὸς ὑπουργεῖν 📖καὶ τῇ μητρὶ τὰς βίβλους ἀναγινώσκειν, ταύτην δὲ σκοτεινῶν ἐκ τόπων ὁρμωμένην καὶ φοβοῦσαν παῖδας καὶ γυναῖκας Ἔμπουσαν ὀνομασθῆναι, ἐπεὶ νυκτερινὸν φάντασμα Ἔμ- 3 πουσα· γενόμενον δὲ μειράκιον ὑποκριθῆναι τραγῳδίαν, ὥστε 5 τριταγωνιστεῖν, ὄντα δὲ λαμπρόφωνον γραμματεῦσαι Ἀριστο- φῶντι καὶ μετὰ τοῦτον Εὐβούλῳ, καὶ ἀναγινώσκοντα ψηφι- σμάτων ὁμοῦ καὶ νόμων ἔμπειρον γενόμενον ἐπιθέσθαι τῷ 4 📖βήματι, καὶ τῶν κατʼ αὐτὸν διενεγκεῖν ὄντα εὐφυᾶ. μετὰ δὲ τὴν Φιλίπππου τελευτὴν δόξαντα πολεμεῖν τῷ δήμῳ καὶ 10 διαπέμπεσθαι τῷ Ἀντιπάτρῳ κατὰ τῆς πόλεως, διὰ τοῦτό τε εἰληφέναι ἐν Θήβαις κτήματα, εὐθύνοντα Κτησιφῶντα, ὅτε ἔγραψε Δημοσθένην ἐν τῷ θεάτρῳ ἀναγορεῦσαι στεφανω- θέντα, μὴ μεταλαβεῖν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων. ἀτιμω- θέντα δὲ ἀπᾶραι εἰς τὴν Ἀσίαν, καὶ ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον 15 οἰηθέντα κατάξειν αὐτὸν εἰς Ἀθήνας Ἀλέξανδρον· πυθό- μενον δὲ τετελευτηκέναι τὸν βασιλέα καὶ ταραχὴν εἶναι τῶν 6 διαδεχομένων, καταφυγεῖν εἰς όδον. ἔνθα δεομένων Ῥοδίων τὴν τέχνην αὐτοὺς διδάξαι τὴν ῥητορικήν, ἀρνήσασθαιεἰπόντα μηδʼ αὐτὸν εἰδέναι. δίκας γοῦν κελευόντων εἰπεῖν οὐδὲ 2o 2 ἐκ σκοτεινοῖς τόποις ὡρμημένην ἐκφοβ. κτ. , ἐκ σκοτει- νῶν τόπων τοῖς παισὶ καὶ ταῖς γυναιξὶν ὁρμωμ. Ἐμπ. al. (f. domeneus, Bk. An. p. 250. -- 4 Dem. XVIII. 130. - 6 τριταγ. τριταγωνιστὴν γενέσθαι τραγῳδιῶν , cf. p.6,7. - 7 μετʼ αὐτὸν d. Dem. XVII. 162. - 11 τε] γε a. - 12 ἐν Θήβαις] om. V. V. D. VIII, 41. - 13 sq. στεφανωθέντα F. (Fr.): στεφάνῳ (νούμενον Saupp.). - 16 πυθόμενος Bb., πειθόμενος . - 18 καταφ. εἰς | pro . l. Bk. afert (cf. schol. ad or. lI, 1 .: p. 5 Sἔchultr): εἰς ἔπλευσε καὶ οδιακὸν διδασκαλεῖον συνέστησε, παιδεύων τε οὕτω (οὕτω om. f) τοὺς νέους καὶ τοῖς τελειοτέροις ἀνδράσιν ἀνα- γινώσκων τὸν κατὰ lτησιφῶντος, ν εἶπε κατὰ τοῦ Δημοσθένους. καὶ θαυμαζόμενος σφόδρα παρʼ αὐτῶν ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐρωτώμενος· πῶς οὖν ἐπὶ τοιούτῳ λόγῳ ττησαι;· ἀπεκρίνατο· θαυμάζετε πῶς )ττημαι, καθὸ οὐκ ἠκούσατε ὑμεῖς τοῦ θηρίου ἐκείνου·. θηρίον γὰρ αὐτὸν ἐκάλει διὰ τὸ δεινὸν τῶν τρόπων καὶ ἀνελέημον. λέγεται δὲ ὅτι καὶ τὰς λεγομένας μελέτας καὶ τὰ πλάσματα τῶν ζητημάτων αὐτὸς πρῶτος ἐκεῖσε ερεν ἐν τῷ σχολάζειν. - 18 s. οὸ. τiν τ. αὐτοὺς Fr.: it. sed αὐτοῖς codd, αὐτοῦ τ. τ. ug. - 20 αὐτὸν omo. V